Præstetavler, nybyggede samt opdateringer og restaurering

Lad os få en tavlesnak på telefon: 56 28 50 80 eller udfyld min kontaktformular.

På Kirkesiden er der nogle af de mange fine ting vi har lavet, så  bare scroll derned af…

Istedet for en stor tavle lavede vi 2 mindre i Fejø Kirke,- det virker meget lettere. Rammens form kommer fra bænkenes gavle

Og så fik Enderslev kirke lige opmalet 2 urskiver da nu der var stillads på til kalkningen.

I Gladsaxe Kirke sleb vi den gamle tavle ned og skrev en ny med en mere kompakt skrift, så var der plads til flere præster.

Året efter byggede vi en ny tavle magen til den gamle til alle kapellanerne,

Tidligere havde vi malet alle 44 gavle op efter en overmaling. De 22 er udskårne (til højre) og de andre blev opmalet med lys og skygge

 

Græsted Kirke, ny præstetavle i halv størrelse -der var ikke plads til mere i højden.

Gipsafstøbning af den gamle tavles ramme som vi fik lavet et  fræsjern og profiler efter.

Farveprøver lavet efter den gamle præstetavle -skal det være nøjagtigt kan man ikke bare sætte lidt af med en fingerspids.

 

Ny præstetavle til Ketting Kirke.

Der var ikke mere plads på den gamle tavle så vi byggede en ny helt magen til, med bladguld og 2 farvet skrift med pensel.

Valsølille Kirke manglede en  salmenummertavle så vi byggede bare en ny med udskæringer og bladguld.

Gørslev og Vollerslev kirker er et  pastorat, så det var samme præsteliste på begge tavler.

Tavlerne er bygget som øvrigt inventar med en ramme og en stor overbygning, kirkernes farver er forskellige

Profilerne inden slutmaling

 

Istedet for den gamle træskive lavede vi en ny i rustfrit stål, så er den sikret for fremtiden.

Opsætning af tårnursskiven på Gørløse kirke med en stor lift

Så kom den sidste præst på den fine gamle tavle og skal man så lave en magen til eller spare lidt med en enklere præstetavle…

2 nye præstetavler, ophængt det eneste mulige sted i Karup Kirke

Tavlen tæt på, enkel 60mm tyk plade med udfræst konturlinie.

I pastorates anden kirke i Understed byggede vi tidligere en tavle, tilpasset til udskæringen i den gamle kvindeindgang.

 

2 tavler i Magleby Kirke på Møn.

Præstetavlen lidt tættere på.

Den ene af 2 meget store tavle i Kindertofte Kirke (190cm høje)

En opdatering på Rømø Kirkes fine gamle præstetavle

Ny præstetavle i Hostrup Kirke ved Tønder.

Tavlen facon er som bænkerækker dog sortlakeret og matslebet med en forgyldt rille langs kanten Skriften er håndskrevet og med bladguld.

– og så blev den lige opdateret…

Salmenummertal, fremstillet efter de gamle små håndskrevne da disse var blevet stjålet under et hærværk

Sthens kirke i Helsingør, en nyere kirke i mursten med synlige beton elementer, så præstetavlen blev enkel med blot en skrå affasning på kanten og farven blev blandet efter betongens farve.

En opdatering af tavlen over døren der var malet med 12mm høje typer

 

Ubby kirke, 2 nye præstetavler i våbenhuset 150cm høje 6cm tykke med konturfræst kant.

Farverne er lavet efter det øvrige inventar og skriften er malet med pensel

Ny suplerende præstetavle til Smørum Kirke. Enkel plade med “rille” udfræsning og skrift med pensel på den sortlakerede og matslebne plade

Værd at vide om præstetavler

Hvad er en præstetavle?

Præstetavler er en essentiel del af kirker og religiøse institutioner, de spiller en unik og historisk rolle ved at ære og bevare mindet om kirkens præster. Disse tavler er mere end blot kunstværker; de er en levende fortælling om kirkens lange historie og de mænd og kvinder, der har viet deres liv til præstegerningen.

En historisk skildring

Præstetavler er traditionelt store trætavler placeret i kirken eller våbenhuset. De indeholder en liste over de præster, der har tjent kirken gennem århundreder. Disse tavler er en krønike som også i mange tilfælde fortæller historien om præsternes tjeneste, og de er ofte smukt dekoreret med udskæringer og fin forsiret skrift, alt kranset af en smuk ramme.

Mindet om præsternes tjeneste

Præstetavler er mere end blot en liste over navne. De minder menigheden om præsternes dedikation, lære, og spirituelle vejledning. Hver gang nogen ser på en præstetavle, kan de reflektere over de præsters liv og virke, der har præget kirken og sognet.

Funktionen af præstetavler

Præstetavler fungerer også som historiske dokumenter, der viser ændringer og kontinuiteten i kirkens præsteskab over tid. De registrerer vigtige oplysninger som præsters navne, tjenesteår og i nogle tilfælde, deres bidrag til kirken. Dette gør det muligt at se kirkens udvikling og præsternes påvirkning på sognet.

En kilde til stolthed og reflektion

For kirkegængere og efterkommere af præster, udgør præstetavler en kilde til stolthed og reflektion. De minder os om de præster, der har vejledt os i vores spirituelle rejse og tilføjet dybde til vores kirkes historie.

Præstetavler har en særlig plads i kirkens kulturarv og tjener som en konstant påmindelse om præsternes vigtige bidrag til det religiøse og samfundsmæssige liv. De er smukke kunsthåndværk som pryder kirken og historiske dokumenter, der giver os mulighed for at ære og huske præsternes virke.

Præstetavlen i kirkens historie

Præstetavler er langt mere end blot dekorationer i kirkerummet; de er vidnesbyrd om kirkens lange historie, dens udvikling og den dybt forankrede tradition at ære og mindes præster. Lad os kigge på den betydningsfulde rolle, som præstetavler har spillet i kirkens historie.

Historiske kronikker

Præstetavler fungerer som historiske kronikker, der dokumenterer kirkens præsteskab gennem årene. De begynder ofte med de tidligste præster, det er dog de fleste der starter ved reformationen. Disse tavler giver os et unikt indblik i, hvordan præsteskabet har udviklet sig over tid. Ved nybyggede tavler kan det ofte være svært at finde data på de første præster da arkiverne ikke altid er tilstede eller opdateret dette navnlig for de katolske præsters vedkommende.

Ære og respekt

Et af de primære formål med præstetavler er at ære og respektere de præster, der har tjent kirken. Disse tavler tjener som en evig hyldest til deres engagement i menigheden, åndelige vejledning og bidrag til kirken og samfundet.

Fortællinger om tjeneste

Hver præst, der er opført på en præstetavle, har sin egen unikke historie og bidrag til kirken. Præstetavler giver mulighed for at formidle disse fortællinger til menigheden. De minder om de præster, der har viet deres liv til at tjene og vejlede andre.

Kulturel arv

Præstetavler er en del af kirkens kulturelle arv. De repræsenterer en tradition for at ære og bevare mindet om præster, der går tilbage i århundreder. Dette kulturarv skaber en følelse af kontinuitet og forbindelse til kirkens historie.

Inspirerende nærvær

Når kirkegængere ser på præstetavlerne, føler de ofte en særlig nærvær af de præster, der er gået forud. Det kan give inspiration og en følelse af åndelighed i kirkerummet.

En Påmindelse om tjenestens vigtighed

Præstetavler tjener også som en påmindelse om tjenestens vigtighed inden for kirken. De minder menigheden om den dybtliggende betydning af præster i det religiøse samfund og samfundet som helhed.

I kirkens historie har præstetavler fungeret som stærke symboler for ære, hengivenhed og forpligtelse til troen. De bærer vidnesbyrd om præsternes tjeneste og den uudslettelige rolle, de har spillet i kirkens udvikling. Præstetavler forbliver en betydningsfuld del af kirkens kulturarv og vil fortsat inspirere og ære generationer af troende.

Historien Bag Præstetavlerne

Den ældste var fra 1617

Den ældste præstetavle vi har ført a jour stammer helt tilbage fra 1617. På denne gamle tavle skrev vi den nye præst på med den originale 1600-tals skrift og maleteknik, hvilket giver et autentisk vindue til fortiden.

Bevarelse af 1600-tallets stil i moderne tider

Maleri af præstetavler er en kunstart, og det er afgørende at bevare både den historiske stil og teknik, selv i moderne tider. Det kræver omhyggelig opmærksomhed på detaljer og håndværksmæssig kunnen at efterligne tidligere arbejder.

Opdatering af Præstetavler

Håndværket bag præstetavlerne

Præstetavler er ikke blot resultatet af en simpel malerproces. De kræver omhyggeligt og dedikeret håndværk, for at værne om kirkens historie og præsternes arv. Lad os udforske det komplekse og traditionsrige håndværk, der ligger bag skabelsen og vedligeholdelsen af præstetavler.

Traditionelle håndværksmetoder

Præstetavler er ofte skabt ved at følge traditionelle kunst- og malerteknikker. Dette omfatter brugen af oliefarver som jo er et traditionelt malemiddel som gennem århundreder har bevist sin styrke og pensler der giver tavlen skriften deres karakteristiske udseende og dybde. Håndværkeren der arbejder med præstetavler, værdsætter denne tradition og sikrer at de gamle teknikker bevares.

Nøjagtig reproduktion

En vigtig del af håndværket bag opdatering af præstetavlerne er at opnå en nøjagtig reproduktion af tidligere arbejder. Dette indebærer at efterligne den originale skrift og farvepalette, så det nye navn på tavlen smelter ubemærket ind med eksisterende værker. Dette kræver dygtighed og præcision for at bevare tavlernes autenticitet.

Kalkering af nyt navn

Opdatering af præstetavler sker ved at kalkere det nye præsts navn af over de eksisterende bogstaver. Denne proces sikrer, at det nye navn passer ind i det historiske kontekst og skriftbillede. Det er afgørende for at skabe en harmonisk og sammenhængende helhed på tavlen.

Forståelse af farver og patinering

Håndværkere, der arbejder med præstetavler, forstår betydningen af farver og deres fremtidige patinering. Farverne skal være i overensstemmelse med de tidligere farver, der er brugt på tavlen, og patineringen skal give et ældet udseende, der respekterer tavlens historie.

Respekt for tidligere kunstværker

Det mest essentielle aspekt af håndværket bag præstetavlerne er respekten for tidligere kunstværker. Håndværkere ved, at de arbejder på noget, der er mere end bare en tavle; det er en del af kirkens kulturarv og en hyldest til de præster, der har tjent kirken.

Betydningen af håndværket

Håndværket bag præstetavlerne er afgørende for at bevare tavlerne som historiske artefakter og kunstværker. Det kræver dygtighed, tålmodighed og en dedikation for at bevarer kirkens historie og præsternes tjeneste.

Håndværket bag præstetavlerne er en kunst i sig selv. Det er en proces, der kræver respekt for tradition og et ønske om at bevare og ære kirkens historie. Det er gennem indsigt i dette håndværk, at præstetavler forbliver autentiske og betydningsfulde i kirkens rum.

Efterligning af tidligere malerier

Når det kommer til opdatering af præstetavler, handler det om at efterligne tidligere arbejder, uanset om det er udført af en amatør eller professionel kunstner. Genkendelse af fortidens præster er vigtig.

Præstetavle-ajourføring: Professionelt eller amatør?

Kirker i hele landet har brug for opdateringer af deres præstetavler. Spørgsmålet er, om dette skal udføres professionelt eller af lokale med kunstneriske evner.

Jeg tilbyder nye præstetavler og opdateringer af eksisterende

Hvordan opdateres præstetavler?

Opdatering af præstetavler er en præcis og omhyggelig proces. Dette indebærer nøjagtig kopiering af de eksisterende bogstaver og farver og ved at kalkere det nye navn fra de allerede skrevne bogstaver.

Samarbejde med specialister for ajourføring

De fleste kirker vælger at samarbejde med specialister for at sikre, at præstetavlerne forbliver autentiske og æstetisk korrekte.

Hvordan man bestiller en opdatering af en præstetavle

Hvis jeres kirke har brug for en opdatering af præstetavlen, kan du kontakte mig, der kan vejlede dig gennem processen. De kan enten afhente tavlen eller få den leveret, når opdateringen er færdig.

Præstetavler i moderne kirker

Moderne præstetavlers udtryk og stil

Moderne præstetavler kan jo som de gamle variere i udtryk og stil, men bevarelse af traditionen forbliver vigtig. Det er dog, ligesom i de gamle kirker, at tavler er tilpasset rummet og øvrigt inventar så det ikke er noget der stikker i øjnene.

Inkludering af fotos i præstetavler

I nogle nyere kirker inkluderes fotos af præster og kapellaner for at give et mere personligt præg til præstetavlerne.

Tradition og Fortsættelse

Præstetavlernes historiske betydning

Præstetavler har dybe rødder i kirkens tradition og kulturarv. De minder os om de præster, der har dedikeret deres liv til kirken og sognet omkring dem.

Bevarelse af traditionen og hæder af præster

Ved at fortsætte traditionen med præstetavler ærer vi kirkens præster og sikrer, at deres bidrag ikke glemmes.

Sammenfattende bemærkninger

Vigtigheden af præstetavler i kirker

Præstetavler er mere end blot kunstværker. De er et vigtigt element i kirkens historie og kulturarv.

Forpligtelsen til at bevare og ære præstetavler

Det er vores forpligtelse at bevare og ære præstetavlerne for de kommende generationer, så tavlerne kan fortsætte med at inspirere og fortælle historien om kirkens præster.

Denne artikel giver en dybdegående forståelse af præstetavler og deres betydning i kirkens historie og nutid. Vi håber, at den tjener som en værdifuld reference for dem, der ønsker at opdatere og ære disse historiske tavler.

Skal du have hjælp til nye præstetavler, renovering eller opdatering?

At skabe, vedligeholde og opdatere præstetavler er en kunst, der kræver dedikation og håndværksmæssig indsigt. Præstetavler er ikke blot kunstværker, men historiske dokumenter og kulturarv, der har dybe rødder i kirken og samfundet.

Hvis jeres kirke overvejer at skabe nye præstetavler, renovere eksisterende tavler eller opdatere dem med de seneste præsters navne og bidrag, kan professionel hjælp være afgørende. Specialister inden for præstetavler har den nødvendige ekspertise til at sikre, at denne vigtige opgave udføres med respekt for tradition og nøjagtighed.

Uanset om det drejer sig om at bevare historien, ære præsterne eller skabe en unik ting til kirkerummet, er præstetavler en uvurderlig del af kirkens liv og kulturarv. De er mere end blot malerier på væggen; de er en fortælling om tjeneste, hengivenhed og tro.

Hvis du ønsker at vide mere om at skabe eller vedligeholde præstetavler eller har brug for professionel hjælp til at opdatere dem, så er det tid til at kontakte os, der forstår vigtigheden af dette håndværk og traditionen, det repræsenterer. Din kirke kan fortsat ære og værdsætte sine præster med smukke og autentiske præstetavler, der vil berige kirkerummet og minde om tjenestens dybde og betydning.